ข่าว

ซ่อมกระบอกไฮดรอลิก

ซ่อมกระบอกไฮดรอลิก

ลูกสูบในการใช้งานเบา, ลูกสูบภายในกระบอกสูบได้รับการออกแบบด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กหล่อ, และสัมผัสโดยตรงกับกระบอกสูบขณะทำงาน. Some scratching on the outer surface of the piston poses no risk to the cylinder’s...

ตลาดกระบอกไฮดรอลิก - การวิเคราะห์โอกาสทั่วโลกและการพยากรณ์อุตสาหกรรม

กระบอกไฮดรอลิกเป็นอุปกรณ์ทางกล, ซึ่งใช้ส่งแรงทิศทางเดียวผ่านจังหวะเดียว. ใช้สำหรับแปลงแรงทางกลเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น. กระบอกไฮดรอลิกมีท่อที่มีก้านยื่นออกมาด้านหนึ่ง. The piston...

Why do cylinders fail on an excavator

Power through pressure functions admirably in outrageous circumstances, remembering for portable gear like tractors. Water driven frameworks run at higher tensions here, normally 4,000 psi or more. The parts utilized, including the chambers, are extremely substantial...

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิก

1.  First things first – keep your hydraulic oil clean Many hydraulic failures occur because of hydraulic oil contamination. นี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่อระบบและส่วนประกอบของคุณ. หากน้ำมันไฮดรอลิกปนเปื้อน, it must be thoroughly cleaned as...

Hydraulic cylinder maintenance

1.  Keep your hydraulic oil clean Many hydraulic failures occur because of hydraulic oil contamination. หากน้ำมันไฮดรอลิกปนเปื้อน, ต้องทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทันทีที่ตรวจพบสิ่งปนเปื้อน. It is also best to fit high-efficiency...

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิก

การบำรุงรักษาและซ่อมแซมกระบอกไฮดรอลิก

1. First things first – keep your hydraulic oil cleanMany hydraulic failures occur because of hydraulic oil contamination. นี่เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความเสียหายต่อระบบและส่วนประกอบของคุณ. หากน้ำมันไฮดรอลิกปนเปื้อน, it must be thoroughly cleaned as soon as...